Chi tiết sản phẩm

Ống gân HDPE 1 vách

Mã SP :

Giá: Liên hệ

Lượt xem: 3336

Ống cống HDPE 1 vách  

 
 
Kích thước
danh nghĩa
Nominal size
 
DN/OD
Đường kính trong
Inside
Diameter
(mm)
Đường kính ngoài
Outside
Diameter
(mm)
Bề dày
mép ống
Wall
Thickness
(mm)
Bề dày ống
Pipe
Thickness
(mm)
Độ cứng vòng
Ring
Stiffness
(kg/cm2)
Chiều dài
ống
Length
of Pipe
(m)
100
100 ± 1.0
120 ± 1.0
1.8 ± 0.5
10 ± 0.5
4.0
5¸6
150
150 ± 1.0
174 ± 1.0
2.0 ± 0.5
12 ± 0.5
3.7
5¸6
200
200 ± 1.0
228 ± 1.0
2.0 ± 1.0
14 ± 1.0
2.0
5¸6
300
300 ± 1.5
338 ± 1.5
2.8 ± 1.0
19 ± 1.0
1.9
5¸6
400
400 ± 2.0
456 ± 2.0
3.5 ± 1.0
28 ± 1.0
1.9
5¸6
500
500 ± 2.0
564 ± 2.0
4.0 ± 1.0
32 ± 1.0
1.75
5¸6
600
600 ± 2.0
664 ± 2.0
4.5 ± 1.0
32 ± 1.0
0.9
5¸6
 

Sản phẩm cùng loại