Chi tiết sản phẩm

Ống gân HDPE 2 vách

Mã SP :

Giá: Liên hệ

Lượt xem: 3682

Ống  Cống  HDPE 2 vách

Kích thướcdanh nghĩa
Nominal size
 
DN/OD
Đường kính
trong
Inside
Diameter
(mm)
Đường kính
ngoài
Outside
Diameter
(mm)
Bề dày
ống
Pipe
Thickness
(mm)
Độ cứng
vòng
Ring
Stiffness
(kg/cm2)
Chiều dài
ống
Length
of Pipe
(m)
LOẠI A
300
300 ± 5.1
338 ± 5.1
19 ± 1.5
4.5
6
350
350 ± 5.1
394 ± 5.1
22 ± 1.5
4.5
6
400
400 ± 5.1
450 ± 5.1
25 ± 2.0
3.5
6
450
450 ± 5.1
500 ± 5.1
25 ± 2.0
3.5
6
500
500 ± 5.1
558 ± 5.1
29 ± 2.3
3.0
6
600
600 ± 5.1
662 ± 5.1
31 ± 2.5
2.6
6
700
700 ± 6.4
778 ± 6.4
39 ± 3.1
2.6
6
800
800 ± 6.4
888 ± 6.4
44 ± 3.5
2.6
6
900
900 ± 6.4
1000 ± 6.4
50 ± 4.0
2.4
6
1000
1000 ± 6.4
1120 ± 6.4
60 ± 4.8
2.4
6
1200
1200 ± 6.4
1340 ± 6.4
70 ± 5.6
2.2
6
LOẠI B
150
150 ± 4.5
176 ± 4.5
13 ± 1.0
9.0
6
200
200 ± 5.1
230 ± 5.1
15 ± 1.1
6.5
6
250
250 ± 5.1
282 ± 5.1
16 ± 1.2
4.5
6
300
300 ± 5.1
335 ± 5.1
17,5 ± 1.3
2.2
6
350
350 ± 5.1
386 ± 5.1
18 ± 1.3
2.2
6
400
400 ± 5.1
444 ± 5.1
22 ± 1.5
2.2
6
450
450 ± 5.1
494 ± 5.1
22 ± 1.5
2.2
6
500
500 ± 5.1
553 ± 5.1
26,5 ± 2.0
2.0
6
600
600 ± 5.1
658 ± 5.1
29 ± 2.3
1.75
6
700
700 ± 6.4
768 ± 6.4
34 ± 2.7
1.7
6
800
800 ± 6.4
878 ± 6.4
39 ± 3.1
1.5
6
900
900 ± 6.4
988 ± 6.4
44 ± 3.5
1.5
6
1000
1000 ± 6.4
1100 ± 6.4
50 ± 4.0
1.4
6
1200
1200 ± 6.4
1320 ± 6.4
60 ± 4.8
1.4
6
LOẠI C
150
150 ± 4.5
170 ± 4.5
10 ± 0.9
3.0
6
200
200 ± 5.1
220 ± 5.1
10 ± 0.9
1.7
6
250
250 ± 5.1
 

Sản phẩm cùng loại